MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

 

Nowoczesne technologie i inżynieria w zrównoważonym użytkowaniu lasu

TEUFOR 2023

Konferencja afiliowana przy IUFRO,
/Unit: 3.00.00 - Forest Operations Engineering and Management/
/Unit: 3.03.00 - Forest ergonomics/

KKN_baner

 Biznes i Nauka w Krakowie

4-6 czerwca 2023
Kraków

 


Cel i tematyka Konferencji

Celem Konferencji jest przedstawienie i omówienie aktualnych osiągnięć naukowych i praktycznych w zakresie pozyskiwania drewna i innych surowców leśnych, w oparciu o nowoczesne technologie i inżynieryjne zagospodarowanie drzewostanów. Po zakończeniu okresu pandemii wymiana informacji o aktualnych osiągnięciach naukowych i zastosowaniach wyników projektów badawczych pomiędzy zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi przyczyni się do poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej, na temat wykorzystania produkcyjnych i pozaprodukcyjnych wartości lasów. Zacieśnienie współpracy w zakresie prowadzonych i planowanych badań naukowych oraz szkolnictwa wyższego, nie tylko w kierunku racjonalnej gospodarki w lasach państwowych, ale także w kierunku leśnictwa na terenach zurbanizowanych, lasów wokół aglomeracji miejskich i lasów prywatnych, powinno być odpowiedzią na coraz częściej występujące sytuacje kryzysowe, nawet w skali globalnej.


Komunikat I

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK